Úvodní stránka

Cílem elektronických skript Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN je poskytnout studentům v pregraduálním studiu přehledný, aktuální a výstižný učební text, zaměřený především na využitelnost učiva v praxi.

Spíše než podrobná a vyčerpávající jsou tato skripta jako kmen, kterého se studenti mohou zachytit, kdykoli začnou plavat v moři dat, faktů a informací z oboru onkologie, s nimiž se během studia na lékařské fakultě setkají.

Při vytváření skript Onkokurz.cz se autoři orientovali nejen na rozšiřování znalostí, ale také na rozvíjení dovedností, schopností, postojů a hodnot spojených s komplexní péčí o onkologicky nemocného. Inspiraci přitom čerpali z Kvalifikačního a vzdělávacího standardu pro pregraduální onkologické vzdělávání.

Postupně budou k jednotlivým lekcím zpracovávány interaktivní kazuistiky zaměřené na rozvoj dosud opomíjených kompetencí k řešení problémů či k rozhodování nebo kompetencí komunikativních a sociálních.

Multidisciplinární charakter souboru textů zajišťuje spolupráce odborníků z mnoha lékařských i nelékařských oborů, kteří se komplexní onkologické péči věnují.

Samostatné stránky věnované kvalifikačnímu a vzdělávacímu standardu jsou přístupné na adrese:

http://onkostandard.onkokurz.cz

 

Informace pro studenty:

Vážení studenti,

pro registraci prosím vpravo nahoře klikněte na tlačítko Přihlásit, kde zvolte možnost Zaregistrovat. Poté, co projdete všechny lekce, vytiskněte si, prosím, výsledový list, podepište jej a přineste k zápočtu.

Dovolujeme si vás upozornit, že texty na těchto stránkách zatím neodpovídají svým rozsahem zcela požadavkům ke zkoušce z onkologie, proto by vám tento web neměl být jedinou pomůckou při přípravě na ni.

Protože se jedná o beta verzi e-learningu, budeme vám vděční za jakékoli připomínky a návrhy.


Rychlé vyhledávání