Farmakoterapie v onkologii

Orientační doba trvání: 45 min.

Autor lekce: PharmDr. Irena Netíková, Ph. D.

Základní charakteristika lekce:

Lekce studenta seznámí se základy farmakoterapie v onkologii, s jejími druhy, způsoby podání a mechanismy účinku.

Cíle lekce:

1. Student se orientuje v základních druzích onkologických léčiv a mechanismu jejich účinku.

2. Student rámcově zná způsoby jejich podání.


Rychlé vyhledávání


Poznámky