Prevence

Program: všeobecné lékařství

Orientační doba trvání:  60 min.

 

Autor lekce: doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce studenta seznámí s významem prevence v boji proti nádorovým chorobám.

Cíl lekce:

  1. Student chápe důležitost prevence v onkologii a umí vymezit termíny primární, sekundární a terciální prevence.
  2. Student rozumí klíčovému postavení životního prostředí a životního stylu jedince v systému onkologické prevence.
  3. Student umí vysvětlit, jakou roli v prevenci sehrávají varovné signály nádorové nemoci, samovyšetření, velkoplošný skríning a problematika dědičnosti.
  4. Student zná velkoplošný onkologický skríning aktuálně probíhající v ČR.


Rychlé vyhledávání


Poznámky