Radioterapie

Orientační doba trvání: 45 min.

Autor lekce: MUDr. Jiří Kubeš, PhD.

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce seznámí studenty se základy radioterapie, klíčovými termíny a základními radioterapeutickými technikami.

 

Cíle lekce:

  1. Student chápe postavení radioterapie v rámci onkologické léčby.
  2. Student se orientuje v základech fyziky a radiobiologie spojených s radioterapií.
  3. Student dokáže vysvětlit základní radioterapeutické pojmy, jako např. radiosenzitivita, radiokurabilita či terapeutické okno.
  4. Student se orientuje ve frakcionačních režimech používaných v radioterapii a rámcově také v jejich využití.
  5. Student zná základní radioterapeutické techniky.
Poznámky