Podpůrná léčba

Orientační doba trvání: 45 min.

Autor lekce: MUDr. Jan Novotný, PhD.

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce podává přehled nejčastěji se vyskytujících nežádoucích účinků a představuje způsob jejich diagnostiky a léčby.

 

Cíle lekce:

  1. Student se orientuje v nejčastěji se vyskytujících nežádoucích účincích onkologické léčby, v jejich diagnostice a léčbě.
  2. Na základě diagnózy a stádia onemocnění dokáže student předpovídat případné nežádoucí účinky, umí doporučit dostupný a vhodný diagnostický postup a navrhnout adekvátní léčebnou strategii.
  3. Student při své terapeutické rozvaze zohledňuje, že nejintenzivnější léčebné protokoly vyžadují dostatečné zázemí interních oborů a jednotek intenzivní péče.


Rychlé vyhledávání


Poznámky