Diagnostika

Orientační doba trvání: 45 minut

Autor lekce: MUDr. Ľuboslava Krásná, PhD.

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce studenta seznámí s problematikou diagnostiky nádorových onemocnění.

 

Cíle lekce:

  1. Student definuje situace, za kterých dochází k podezření na přítomnost nádorové nemoci.
  2. Student ovládá základní diagnostický algoritmus, možné laboratorní a zobrazovací vyšetření.
  3. Student dokáže navrhnout diagnostický postup v modelových situacích.


Rychlé vyhledávání


Poznámky