Nádory hlavy a krku

Orientační doba trvání: 45 min.

Autoři lekce: MUDr. Miloslav Pála a MUDr. Petra Holečková

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce studenta seznámí s problematikou nádorů hlavy a krku, jejich diagnostikou a strategií léčby.

 

Cíle lekce:

1. Student má základní znalosti týkající se nádorů hlavy a krku. Dobře se orientuje v problematice nejčastěji se vyskytujícího epidermoidního karcinomu.

2. Student umí doporučit základní diagnostický postup.

3. Student dokáže navrhnout základní strategii léčby u časného a pokročilého karcinomu hlavy a krku.


Rychlé vyhledávání


Poznámky