Nádory vaječníků

Orientační doba trvání: 45 min.

Autor lekce: MUDr. Vladimíra Stáhalová, vedoucí lékař Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce

E-mail: vladimira.stahalova@fnb.cz, Tel.: 266084250

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce studenta seznámí s problematikou nádorů vaječníků, jejich diagnostikou a základními principy jejich léčby.

 

Cíle lekce:

  1. Student se základně orientuje v problematice nádorů vaječníků.
  2. Student umí doporučit včasný, dostupný a vhodný diagnostický postup a navrhnout adekvátní léčebnou strategii.
  3. Na základě diagnózy a stádia onemocnění student dokáže odhadnout předpokládaný vývoj onemocnění.


Rychlé vyhledávání


Poznámky