Nádory kůže

Orientační doba trvání: 45 minut

Autor lekce: doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce podává přehled významných typů kožních nádorů, upozorňuje na důležitost včasné diagnostiky a představuje základní principy léčby.

 

Cíle lekce:

1. Student získá základní orientaci v problematice kožních nádorů.

2. Student je schopen rozpoznat časné příznaky kožních nádorů, umí doporučit vhodný diagnostický postup, posoudit pokročilost onemocnění a navrhnout strategii léčby.

3. Student dokáže odhadnout předpokládaný vývoj onemocnění a je připraven citlivě a adekvátně situaci komunikovat s pacientem s kožním nádorem.


Rychlé vyhledávání


Poznámky