Karcinom plic

Autoři lekce: MUDr. PharmDr. Jan Dvořák, MUDr. Radek Zapletal

Základní charakteristika lekce:

Lekce studenta seznámí s malobuněčným a nemalobuněčným plicním karcinomem, jejich klinickými příznaky, diagnostikou, stagingem, prognostickými faktory, terapií a follow-upem.

 

Cíle lekce:

  1. Student se orientuje v problematice karcinomu plic. Ví, že je u této diagnózy prokázána silná souvislost s kouřením a že k jejímu záchytu dochází často až v pokročilých stádiích onemocnění.
  2. Student umí doporučit včasný, dostupný a vhodný diagnostický postup a navrhnout adekvátní léčebnou strategii.
  3. Na základě diagnózy a stádia onemocnění student dokáže odhadnout předpokládaný vývoj onemocnění.


Rychlé vyhledávání


Poznámky