Zhoubné nádory jícnu

Orientační doba trvání: 45 min.

Autor lekce: MUDr. Milada Zemanová

 

Základní charakteristika lekce:

Lekce seznámí studenta s problematikou nádorů jícnu, s diagnostickými metodami a základními principy léčby.

 

Cíle lekce:

  1. Student se základně orientuje v problematice zhoubných nádorů jícnu.
  2. Student umí doporučit včasný, dostupný a vhodný diagnostický postup a navrhnout adekvátní léčebnou strategii.
  3. Na základě diagnózy a stádia onemocnění student dokáže odhadnout předpokládaný vývoj onemocnění.Rychlé vyhledávání


Poznámky