Průběh, prognóza a follow-up

  • není stanoven závazný harmonogram pro follow up onemocnění
  • kontroly se doporučují v prvních 2 letech jedenkrát za 3-6 měsíců, pak 1x ročně
  • je vhodné endoskopické sledování, nejen pro detekci recidivy, ale často bývá nutná dilatace stenózy v anastomóze nebo postradiační stenózy jícnu
  • nejčastější příčinou recidivy jsou vzdálené metastázy
  • recidiva má většinou rychlý maligní průběh, úspěšná záchranná terapie je možná jen vzácně
  • karcinom jícnu patří k nejzhoubnějším nádorům, celkově 5 let přežívá méně než 10 % pacientů, radikálně léčení mají 5-leté přežití jen 20-30 %
  • hlavním negativním prognostickým ukazatelem u operabilních stádií je pozitivita lymfatických uzlin v resekovaném materiálu

Rychlé vyhledávání


Poznámky