Klíčové body

  • epidemicky narůstá množství adenokarcinomů distálního jícnu v souvislosti s dietními návyky (obezita, GE reflux)
  • karcinom jícnu velmi rychle a časně metastazuje do okolních lymfatických uzlin a dalších orgánů
  • samotná operace je úspěšná jen u časného (N0) stadia, nejefektivnější je kombinovaný postup složený z konkomitantní chemoradioterapie a následné resekce

Rychlé vyhledávání


Poznámky