Terapie

Chirurgická léčba

  • radikální resekce jícnu s lymfadenektomií (podbrániční, mediastinální a event. i krční) s náhradou nejčastěji tubulizovaným žaludkem
  • samostatný chirurgický výkon je vhodný u časných stadií (T1N0M0 nebo T2N0M0)

Radioterapie

Chemoterapie

Zajištění výživy

  • v případě těžké dysfagie je nejvhodnějším řešením tenká nazojejunální sonda nebo perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) a podávání tekuté enterální výživy
  • při paliativním léčebném záměru zajišťujeme průchodnost jícnu zavedením expandibilního stentu, při nemožnosti zavést stent se provádí gastrostomie

Rychlé vyhledávání


Poznámky