Etiopatogeneze a rizikové faktory

Etiopatogeneze

Na vzniku kolorektálního karcinomu se podílejí hereditární faktory a vliv prostředí.

 

Rizikové faktory:

  • vyšší věk
  • osobní anamnéza kolorektálního karcinomu, adenomatózních polypů, karcinomu prsu, děložního těla nebo ovaria
  • výskyt kolorektálního karcinomu v rodině
  • primární zánětlivé onemocnění střeva (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba)
  • dieta s vyšším obsahem masa a živočišných tuků a kouření

Asi 3 % všech kolorektálních karcinomů se diagnostikuje u pacientů s autozomálně dominantními syndromy (hereditární střevní polypózy nebo hereditární nepolypózní kolorektální karcinom).

 

Patogeneze

Nejčastější mutací v patogenezi kolorektálního karcinomu je inaktivace genu APC, která může být zděděna (heriditární) či vzniknout nově (sporadicky). Často k ní dochází vlivem genetické nestability podmíněné poruchami dalších DNA reparačních  mechanismů. Výše popsané změny vedou k akumulaci mutací a aktivaci onkogenů, jako je cyklin D a c-myc, vzniku mutací v genech DCC a p53 a následnému vzniku invazivně rostoucího a metastazujícího nádorového klonu.


Rychlé vyhledávání


Poznámky