Klíčové body

  • výskyt kolorektálních nádorů je v ČR extrémně vysoký
  • histologicky se téměř vždy jedná o adenokarcinom, který vznikl postupným vývojem z premaligních polypů střevní sliznice
  • skríningové metody umožňují časný záchyt kolorektálních nádorů a jejich prekanceróz (polypů s buněčnými atypiemi)
  • nejčastějšími příznaky jsou bolesti břicha a příměs krve ve stolici
  • základní léčebnou modalitou je chirurgická terapie, u některých pacientů je možné i chirurgické odstranění metastáz
  • u lokálně pokročilých karcinomů rekta je v první linii doporučená chemoradioterapie
  • chemoterapie snižuje pravděpodobnost recidivy nádoru po operaci
  • chemoterapie a biologická (cílená) léčba prodlužuje život pacientům s generalizovaným onemocněním

Rychlé vyhledávání


Poznámky