Terapie

Terapie s kurativním záměrem (nádor bez vzdálených metastáz anebo s chirurgicky odstranitelnými metastázami)

 

Paliativní terapie – chirurgicky neodstranitelný nádor nebo metastázy

  • systémová chemoterapie, základním lékem je 5-fluorouracil
  • přidání biologických (cílených) léků k chemoterapii zvyšuje procento léčebných odpovědí a prodlužuje přežívání nemocných
  • bevacizumab (inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru – VEGF)
  • panitumumab a cetuximab (monoklonální protilátka proti receptoru epidermálního růstového faktoru – EGFR); pacienti s mutací genu kRAS v nádoru nemají odpověď na léčbu inhibitory EGFR

Rychlé vyhledávání


Poznámky