Klíčové body

  • zhoubné testikulární nádory lze rozdělit na nádory germinální a negerminální, germinální nádory se dále dělí na seminomy a neseminomové nádory
  • germinální nádory varlat jsou nejčastějším zhoubným nádorem mužů ve věku 15-35 let
  • pro diagnostiku a léčbu mají význam nádorové markery alfa-fetoprotein (AFP), choriogonadotropin (HCG) a laktátdehydrogenáza (LDH)
  • i diseminované germilnální testikulární nádory lze u většiny pacientů vyléčit chemoterapií na bázi cisplatiny

 

 

Rozsáhlé metastázy do plic při choriokarcinomu varlete.JPG

Rozsáhlé metastázy do plic při neseminomovém nádoru (choriokarcinomu) varlete


Rychlé vyhledávání


Poznámky