Terapie

Testikulární germinální nádory mají mezi solidními nádory jedinečné postavení, protože jsou u většiny pacientů vyléčitelné i v pokročilých stádiích. Pacienti s orgánovými metastázami se podle druhu a rozsahu nádoru uzdraví v 50-95 %.

Primárním léčebným výkonem jakéhokoli germinálního nádoru varlat je vysoká ingvinální orchiektomie. Další terapie se liší pro seminomové a neseminomové germinální nádory.

 

Seminomy

 

Neseminomy

 

Relaps nebo perzistence nádoru

  • záchranná chemoterapie v konvenčních dávkách nebo vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací krvetvorných buněk

Rychlé vyhledávání


Poznámky