Histologie a epidemiologie

Histologie

 • zhoubné testikulární nádory lze rozdělit na nádory germinální a negerminální
 • germinální nádory tvoří 95 %
  • seminomy (55 %)
  • neseminomy (45 %)
   • hlavní typy: embryonální karcinom, nezralý teratom, choriokarcinom, nádor ze žloutkového váčku, smíšené nádory

Epidemiologie a etiopatogeneze

Germinální nádory varlat jsou nejčastějším zhoubným nádorem mužů ve věku 15-35 let. V  rozvinutých zemích se zaznamenává trvalý vzestup četnosti těchto nádorových chorob.

Rizikové faktory

 • kryptorchizmus (riziko se sice po chirurgické korekci sníží, ale nadále přetrvává)
 • atrofie testis
 • rodinná anamnéza testikulárních nádorů
 • osobní anamnéza testikulárního nádoru
 • bílá rasa

Rychlé vyhledávání


Poznámky