Epidemiologie, rizikové faktory, prevence

Epidemiologie

 • incidence ČR v roce 2007: 5,05/100 000, u mužů 4 x častěji
 • epidemicky narůstá incidence adenokarcinomu distálního jícnu v celém západním světě včetně ČR
 • nejvyšší výskyt: Čína, Japonsko, Irán
 • mortalita ČR v roce 2007: 3,96/100 000

 

Rizikové faktory

Dlaždicový karcinom

 • kouření a abúzus alkoholu, hlavně destilátů, u většiny pacientů v našem prostředí se vyskytuje kombinace obého
 • další faktory: 
  • pravidelná konzumace horkých a kořeněných pokrmů
  • nitrosaminy v potravě
  • nedostatek vlákniny
  • karence vitaminů A, B, C, E
  • podvýživa

Adenokarcinom

 • obezita, gastroezofageální reflux, chronická ezofagitis, hiátová hernie, vzácně achalázie jícnu – to vše vede ke vzniku Barretova jícnu
 • Barretův jícen
  • intestinální metaplázie dlaždicového epitelu dolní třetiny jícnu na epitel cylindrický
  • jedná se o prekancerózu s 30x – 100x zvýšeným rizikem vzniku adenokarcinomu, zejména při délce přeměněného epitelu nad 3 cm
 • další faktory
  • striktura po poleptání jícnu
  • Plummer-Wilsonův neboli Kellyho-Patersonův syndrom (slizniční atrofie, jícnová membrána v krčním jícnu s dysfagií, sideropenická anemie)
  • tylóza (hereditární autozomálně dominantní kožní afekce často sdružená s karcinomem jícnu)

 

Prevence

 • omezení negativních dietních vlivů a kouřen
 • u pacientů s Barretovým jícnem je nutná pravidelná endoskopická dispenzarizace s včasnou indikací radikálního chirurgického výkonu, riziko vzniku karcinomu nesnižuje ani medikamentózní antirefluxní léčba

Rychlé vyhledávání


Poznámky