Radioterapie řízená obrazem (IGRT)

  • techniky umožňující lokalizaci cílových objemů nebo referenčních struktur na ozařovacím stole bezprostředně před provedením radioterapie
  • umožňuje přesnější zacílení svazku záření a tím menší zatížení zdravých tkání
  • tato technologie vyžaduje doplňkové vybavení lineárních urychlovačůPoznámky