2D, 3D radioterapie, IMRT, SRT

Podle složitosti ozařovacích technik rozlišujeme:

1. 2D radioterapii

2. 3D radioterapii

3. Radioterapii s modulovanou intenzitou (IMRT)

  • obdobné charakteristiky jako 3D RT, ale s využitím modulace intenzity svazku z každého ozařovacího pole (další stupeň volnosti při plánování)
  • dosahuje lepší dávkové distribuce a tím šetření zdravých tkání, ale je významně časově náročnější

IMRT a 3D RT.jpg" src="/images/radioterapie - IMRT a 3D RT.jpg" border="0" alt="radioterapie - IMRT a 3D RT.jpg" width="667" height="415" />

Příklad ozařovacích plánů pro IMRT (vlevo) a 3D RT (vpravo) při léčbě karcinomu prostaty

 

4. Stereotaktickou radioterapii (SRT)

  • od předchozích technik se liší použitím vyššího počtu polí (v řádu desítek až stovek)
  • technika náročná na plánování a provedení
  • vhodná pro ozařování jednou nebo několika málo vysokými dávkami záření – tzv. radiochirurgické metodyPoznámky