Lokalizace, fixace, simulace

Lokalizace

 • předběžné určení ozařované oblasti s určením vhodné polohy:
  • musí umožňovat přístup k cílovému objemu
  • musí být dostatečně pohodlná pro nemocného (běžná doba radioterapie je 10-15 minut)
  • musí být reprodukovatelná
 • provádí se na RTG simulátoru

Fixace

 • pro zajištění reprodukovatelnosti se využívá fixačních pomůcek, nejčastěji se jedná o:
  • termoplastové masky
  • vakuové fixační podložky
  • fixační zařízení pro specifické lokalizace
 • přesnost polohy je obvykle zajištěna v úrovni 3-10 mm
 • příklady fixačních pomůcek ukazují následující obrázky

 

radioterapie - fixace AA.jpg

Podložka pro RT v oblasti pánve

radioterapie - fixace BB.jpg

Termoplastová fixační maska pro RT v oblasti hlavy a krku

radioterapie - fixace CC.jpg

„Breast board“ pro RT v oblasti prsu a nadklíčku


radioterapie - fixace DD.jpg

Termoplastová fixační maska pro RT v oblasti pánve

 

Simulace

 

RTG simulace.jpg" src="/images/radioterapie - příklad RTG simulace.jpg" border="0" alt="radioterapie - příklad RTG simulace.jpg" width="557" height="300" />

Příklad RTG simulace: Vlevo digitálně rekonstruovaný snímek z CT vyšetření, vpravo RTG snímek se simulací os pole a lamel vícelistového kolimátoru ozařovače
Poznámky