Frakcionační režimy v radioterapii

Celkovou dávku IR lze aplikovat celou řadou různých frakcionačních režimů (tj. rozdělení dávky do více jednotlivých dávek). V současné době se používá nejrůznějších režimů od jednorázového ozáření až po takzvanou hyperfrakcionovanou radioterapii s aplikací více než jedné dávky za den po dobu několika týdnů. Přehled režimů ukazuje tabulka:

radioterapie - režimy.jpg

 

Využití:


Normofrakcionovaná radioterapie

Akcelerovaná radioterapie

Protrahovaná radioterapie

Hyperfrakcionovaná léčba
Poznámky