Úvod

Karcinom tlustého střeva a konečníku je zhoubný nádor z buněk sliznice tračníku a konečníku. V 98 % případů se jedná o adenokarcinom. V patogenezi je charakteristická postupná progrese premaligních polypů střevní sliznice do invazivního karcinomu.

Patří celosvětově mezi nejčastější malignity a ČR je v jeho výskytu na předním místě, asi kvůli genetické predispozici a nevhodným dietním návykům. Incidence má u nás výrazně stoupající trend – za posledních 30 let se zdvojnásobila.

 

Lokalizace nádorů v tlustém střevě

colon caecum nebo ascendens

15 %

colon transversum

10 %

colon descendens

5 %

colon sigmoideum

25 %

rectum

45 %

Asi 3 % nemocných má synchronní kolorektální nádory a u mnoha dalších jsou spolu s karcinomem nalezeny premaligní polypy.

stenotizující karcinom sigmoidea.jpg

Stenotizující karcinom sigmoidea


Rychlé vyhledávání


Poznámky